top of page

THERAPEUTISCH

CENTRUM

TERNAT

AANBOD

Image-empty-state.png

Individuele therapie voor kinderen / jongeren

Kinderen en jongeren hebben in hun ontwikkeling makkelijkere en moeilijkere periodes. De meeste moeilijkheden raken wel opgelost met wat geduld, steun van de ouders, hulp van leerkrachten of vrienden. Maar soms lopen ze vast.

Kinderen en jongeren tonen dit 'vastlopen' op uiteenlopende wijze. Soms zijn ze erg boos en gaan ze veel conflicten aan. Soms voelen ze zich somber of zijn ze angstig. Sommigen tonen hun moeilijkheden via problemen in de zindelijkheid, hun eet- of slaappatroon. Weer anderen hebben lichamelijke klachten of functioneren niet goed op school….

Therapie kan dan hulp bieden voor deze kinderen, jongeren en hun omgeving. Het kan steunen, kwaliteiten versterken, stabiliseren en persoonlijke groei bevorderen.

Image-empty-state.png

Individuele therapie voor volwassenen

Wanneer je tegen uitdagingen aanloopt en het luisterend oor van vrienden is niet meer genoeg, dan kunnen we daar in therapie mee aan de slag. Individuele therapie biedt je dan datgene wat je nodig hebt: een luisterend oor, een paar praktische handvaten, een objectieve blik, een andere visie of een steuntje in de rug is. Jij bepaalt de hulpvraag.

Therapeuten in Tcternat hebben al heel wat verhalen gehoord in de loop der jaren, dus niets is vreemd. We zijn bereid om elk vraagstuk samen met jou te bekijken en hier een verandering in te brengen waarbij jij het gevoel hebt dat je verder mee kan.

Image-empty-state.png

Relatietherapie

Hoewel het allemaal zo mooi leek in het begin, kan het evenwicht binnen een koppel verstoord raken door slechte communicatie, geldproblemen, overspel, ziekte van een van beiden, verschillende opvoedingsstijlen,...

Relatietherapie gaat op zoek naar een nieuw evenwicht en helpt het koppel om op een andere en betere manier te communiceren zodat de rust terugkeert.

Image-empty-state.png

Gezinstherapie

Net omdat een gezin bestaat uit meerdere individuen, zorgt dat voor een unieke dynamiek. Omstandigheden kunnen er voor zorgen dat die dynamiek al eens verstoord raakt en de individuen elkaar even minder goed begrijpen of op elkaars irritaties werken.

Nieuw samengestelde gezinnen hebben hier al wat vaker mee te maken omdat ze elk met hun eigen achtergrond moeten proberen om een nieuw geheel te vormen. Voor beiden kan gezinstherapie een hulp bieden waar de therapeut de leden terug met de neuzen in dezelfde richting zetten.

Image-empty-state.png

Echtscheidingsbemiddeling

Indien een koppel toch beslist om niet samen verder te gaan, hoeft het niet persé een strijd te worden. Door middel van bemiddeling wordt er gezocht naar een juridisch correcte manier om elk terug zijn eigen weg te kunnen gaan.

tcternat

OVER ONS

Het Therapeutisch Centrum Ternat wil tegemoet komen aan de lange wachtlijsten voor psychologische hulp in de regio Aalst Brussel Halle Vilvoorde.

 

Het Therapeutisch Centrum Ternat bestaat uit een groep gedreven en deskundige therapeuten met elk hun eigen expertise binnen bepaalde doelgroepen.  Daarnaast wordt het team versterkt door een echtscheidingsbemiddelaar. Wij proberen om op zo kort mogelijke tijd iedereen een plaats te geven. 

U kan elke therapeut rechtstreeks bereiken,
het contactformulier invullen of het rechtstreekse nummer (0486 55 86 45) bellen.

  • Facebook - Black Circle

Annulatiebeleid

Wat als ik niet naar een afspraak kan komen?

 

Indien u een gemaakte afspraak niet kan nakomen, kan u die kosteloos annuleren indien u 24u vooraf de therapeut verwittigt, zo niet, of wanneer u laattijdig verwittigt, wordt de prijs van de afspraak wel aangerekend. 

ADRES

Gemeentehuisstraat 18

1740 Ternat

CONTACT

0486 55 86 45

We hebben uw bericht goed ontvangen en nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Privacy Disclaimer | Bescherming van persoonsgegevens
TC Ternat hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De verstrekte gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. TC Ternat geeft u daarbij de volgende garanties :
1/ Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren.
2/ De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling; uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
3/ Alle informatie die u verstrekt via het contactformulier wordt versleuteld verzonden, en vertrouwelijk behandeld.

bottom of page