top of page

Sofie Uyttersprot

0476 28 79 21

Sofie studeerde in 2007 af als Maatschappelijk Werker aan de EHSAL Hogeschool te Brussel.

Kort nadien ging ze aan de slag als contextbegeleider in een residentiële setting (VAPH) waar kinderen en jongeren tussen 6 en 21 jaar die emotionele, gedrags –en/of leermoeilijkheden hebben verblijven.
Ze ondervond gaandeweg dat het afwijkende gedrag van de kinderen en jongeren die aan de voorziening zijn toevertrouwd ingebed is en in relatie staat met een vaak moeilijke familiale context.
Sofie heeft jarenlang ervaring opgedaan in het omgaan met uiteenlopende moeilijke gezinsthema’s zoals relationele problemen, vechtscheidingen, problemen met justitie en criminaliteit, KOPP, ziekte en invaliditeit, veelvuldige verlieservaringen, misbruik, mishandeling -en verwaarlozing, migratieachtergrond, ... .
Ze kent haar sterkte voor cliënten met meer dan één probleem, waar het bos en de bomen soms niet meer te onderscheiden zijn.

Daarnaast heeft zij zich ook bijgeschoold.
Eerst volgde ze een traject tot Systemisch Counselor (erkend door de BVRGS) waar ze leerde om individuele hulpvragen systemisch - contextueel te benaderen.
Een systemisch - contextuele benadering betekent dat je de mens niet als alleen staand wezen beschouwt, maar heel het systeem en relaties mee in het vizier neemt.
De invalshoek is een meerzijdige partijdigheid, waarbij de zorg uitgaat naar elk individu die door de begeleiding mee beïnvloed wordt. Het is een kijken naar de relationele werkelijkheid van iedere persoon en de ethische consequenties daarvan.
Verder bekwaamde zij zich door het volgen van diverse trainingen en cursussen zoals werken met duplo’s, Signs of Safety, Geweldoos Verzet, … . Ook binnen haar werksetting heeft zij specifieke vormingen gevolgd omtrent thema’s als omgaan met seksualiteit binnen leefgroepen, agressie, druggebruik.
Tenslotte heeft ze aan VUB ook credits behaald voor ‘psychologische begeleiding en interventie’ en ‘klinische psychiatrie’.

Sofie hecht veel belang aan het zoeken naar betekenissen van gedrag, hoe dit in relatie staat met de omgeving en gaat in haar werk uit van de helende kracht van betrouwbare relaties.

Sofie Uyttersprot

systemisch counselor

jongeren - volwassenen - gezinnen

burn-out - communicatieproblemen - eetproblemen - emotionele problemen - gedragsproblemen - gezins- en opvoedingsproblemen - hechting - hoogsensitiviteit (HSP) - rouwverwerking - verlies - verwerking moeilijke kind- en jeugdtijd

Agenda

Vr
10:00 - 12:00
Do
14:30 - 19:30
Sofie Uyttersprot
bottom of page