top of page

FAQ

 • Hoe lang duurt een sessie?
  Een individuele sessie duurt drie kwartier tot een uur. Voor gezinnen of de afname van testen kan dit meer tijd in beslag nemen.
 • Wat is de kostprijs?
  De prijs varieert van therapeut tot therapeut en ligt tussen de 50 en 65 euro. Dit heeft te maken met de duur van de therapie (bijvoorbeeld bij gezinnen of koppels).
 • Hoe verloopt een eerste gesprek?
  De aanmelding gebeurt steeds telefonisch bij elke therapeut afzonderlijk of via info@therapeutischcentrumternat.be. Tijdens het eerste gesprek worden eerst een aantal afspraken gemaakt met de therapeut: afspraken rond privacy, rond het nakomen van gemaakte afspraken, manier van aanpak. De reden van de aanmelding wordt besproken. Hierbij wordt er een beeld geschetst van de klachten en worden de hulpvragen in kaart gebracht. Als u in aanmerking komt voor begeleiding worden de praktische afspraken overlopen (frequentie, prijs, duur,...). Soms is meer gespecialiseerde hulp nodig, bijvoorbeeld bij medicamenteuze ondersteuning. Er wordt dan samen met u gekeken naar de beste doorverwijzing.
 • Hoe lang moet ik komen?
  Dit bepaalt u zelf in samenspraak met de therapeut die regelmatig evalueert. U komt zo vaak u wil en zo veel u wil. Tot wanneer u het gevoel heeft dat de sessies mogen afgerond worden.
 • Moet ik mijn partner meenemen?
  Het meebrengen van een partner bij een eerste consultatie is geen absolute voorwaarde. Toch wordt vaak gevraagd om deze partner minstens een keer te laten meekomen. De reden hiervoor is dat uw partner u niet alleen goed kent, maar ook een eigen visie heeft op het probleem dat zich stelt.
 • Betaalt mijn mutualiteit/verzekering dit terug?
  De kost voor psychotherapie is volledig ten laste van de cliënt, tenzij je hiervoor verzekerd bent. Bij sommige ziekenfondsen is een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk. Veel therapeuten van het centrum zijn erkend. Voor een overzicht van de mogelijkheden tot terugbetaling klik hier. Of contacteer uw ziekenfonds.
bottom of page