top of page

Kerstin De Vry

0474 49 29 02

Soms loopt het leven niet zoals gehoopt, verwacht of gepland. Je weet even niet meer welke weg je op moet of je loopt steeds tegen dezelfde hindernissen aan. Samen met jou wil Kerstin bekijken waar je op dit moment nood aan hebt. Zij vindt het belangrijk dat je volledig jezelf kan zijn en wil je ondersteunen om vrijuit te kunnen praten over je kwetsbaarheden en gevoeligheden.


Kerstin volgde een 3-jarige postgraduaatsopleiding tot “Contextueel en Systemische Counselor” in de Artevelde Hogeschool Gent. Daarnaast is zij als psychiatrisch verpleegkundige ook actief bij het mobiel crisisteam Pharos te Asse.


Zij heeft veel ervaring in de begeleiding van mensen die worstelen met hun mentale gezondheid. Zowel volwassenen als jongeren kunnen bij haar terecht voor uiteenlopende (hulp)vragen en thema's. Voel je veel stress en faalangst of wordt je overspoeld door emoties omdat je vastloopt op verschillende levensdomeinen? Samen met jou gaat ze op zoek naar dieperliggende patronen en naar wat jouw innerlijke groei belemmert. Niet je probleem staat centraal maar wel je talenten, krachten en mogelijkheden. Zij begeleidt ook mensen met een verslavingsgevoeligheid en geeft daarrond psycho-educatie. Zij gaat samen met jou op zoek naar een structurele aanpak om tot gedragsverandering te komen. Kerstin gelooft in de veerkracht van mensen en wil je ondersteunen om (terug) in jezelf te geloven.


Iedere situatie, mens of systeem is onderhevig aan verandering. Dit is een hoopvol gegeven.

Kerstin De Vry

counselor in de context- en gezinsbegeleiding
psychiatrisch verpleegkundige

jongeren - volwassenen - gezinnen

angst - burn-out - depressie - identiteitsproblemen - slaapproblemen - verslaving

Agenda

Op afspraak
Kerstin De Vry
bottom of page