top of page

Charlotte Peeters

04 72 49 12 76

Soms komen er moeilijkheden op je pad waarbij je niet goed weet hoe ermee om te gaan. Dit kunnen bijvoorbeeld bepaalde gevoelens, gedachten en gebeurtenissen zijn. Wat ervoor kan zorgen dat je het gevoel hebt vast te lopen. Wanneer dit gebeurt, sta ik klaar om jullie hierbij te ondersteunen en te helpen om nieuwe inzichten te verwerven.


Al heel mijn leven ben ik geïnteresseerd in het welbevinden van anderen, zowel van naasten, vrienden en onbekenden. Van jongsaf aan vond je mij met mijn neus in de boeken. Dit waren dan geen fantasieverhalen, maar eerder boeken over psychologische problematieken. Wat voor anderen vaak als te zwaar, niet leeftijdstoepasselijk of als niet ontspannend werd gezien, trok mij sinds kindsaf aan aan. In die mate dat ik al op jonge leeftijd zei: die mensen wil ik helpen. Zoveel jaren later heb ik deze droom dan kunnen waarmaken wanneer ik startte aan mijn studies psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel.


Vanaf dat ogenblik viel voor mij alles op zijn plek en kon ik stellen dat ik op de juiste plek was. In mijn laatste jaar liep ik stage op de kinder- en jongerenpsychiatrie van het UZ Brussel. Ik leerde veel bij over onder andere de verschillende diagnoses, sociaal emotionele problemen en de therapeutische relatie. Op het einde van ieder traject ontwikkelde we een advies voor de ouders en het kind voor verdere hulpverlening. Op dat moment besefte ik telkens weer dat ik aan de andere kant van die lijn wou staan, de kant van de verdere hupverlening. Ik wou de persoon zijn die verder aan de slag ging met die jongeren. Ik wou niet dat het stopte met het adviesgesprek. Na mijn stage was ik dan ook klaar om te starten als zelfstandig psycholoog in twee groepspraktijken (2020).


Jongeren en jongvolwassenen met een uiteenlopende hulpvraag kunnen bij mij terecht voor ondersteuning en begeleiding (voorbeelden: emotieregulatie, depressieve gevoelens, weinig zelfvertrouwen, assertiviteit en problemen ten gevolge van echtscheiding).


Charlotte is lid van de psychologencommissie (erkenningsnummer: 952131083).

Charlotte Peeters

Eerstelijnspsycholoog

Jongeren (+12) - Jongvolwassenen (Tot 30)

emotieregulatie - depressieve gevoelens - sociaal & emotionele moeilijkheden - moeilijkheden ten gevolgen van echtscheiding

Agenda

Vr
14:00 - 19:00
Do
14:00 - 19:00
Di
14:00 - 19:00
Charlotte Peeters
bottom of page