top of page

Katrijn De Cock

0478 62 07 45

Katrijn De Cock (°1981) studeerde in 2004 af als licentiaat in de Klinische Psychologie aan de Universiteit van Gent. Zij werkt als psycholoog en psychotherapeut in een residentiële setting (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) voor kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen (hechtings- en separatieproblemen, regulatieproblemen, trauma, schoolse problemen, ADHD, autisme...). Zij geeft er tevens vorming rond hechting, mentalisatie en Nieuwe Autoriteit (NA)/Geweldloos Verzet (NVR).
In 2008 startte zij haar psychotherapie-opleiding ‘Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte psychotherapie’ aan de Universiteit van Antwerpen. Doorheen de jaren raakte zij er steeds meer van overtuigd dat elke persoon ernaar streeft zichzelf verder te ontplooien en als individu steeds meer te ‘groeien’. Binnen de therapeutische begeleiding kiest zij ervoor om iedere persoon als een uniek individu te bekijken, met zijn of haar beleving over zichzelf en de anderen en met zijn of haar eigen krachten, moeilijkheden en beperkingen.
De laatste jaren werd zij binnen haar werksetting vaker geconfronteerd met situaties waarin opvoedkundige figuren en kinderen steeds meer verstrikt raakten in verregaande escalaties en gevoelens van negativiteit. In de zoektocht naar het anders omgaan met de vaak aanwezige gevoelens van machteloosheid, raakte Katrijn gebeten door het gedachtegoed van Nieuwe Autoriteit (NA) en Geweldloos Verzet (NVR). Zij volgde een jaaropleiding aan de Vrije Universiteit van Brussel om zich hierin nog verder te bekwamen.


Binnen het therapeutisch centrum Ternat kunnen kinderen, jongeren en hun ouders terecht bij Katrijn wanneer er sprake is van moeilijkheden betreffende het reguleren van emoties (angst, kwaadheid, verdriet,...), problemen binnen de hechtings- en separatiedynamiek, opvoedingsproblemen, verregaande gedragsproblemen bij kinderen en jongeren (schoolverzuim, agressie, middelengebruik,...)


Bij kinderen en adolescenten en hun context gaat zij niet alleen via gesprek, maar ook via spel, psychodrama en en creatieve technieken aan de slag. Wanneer een NA/NVR traject wordt opgestart, verloopt de begeleiding via gesprekken met de ouders.

Katrijn De Cock

klinisch psychologe

kinderen - jongeren - volwassenen

gedragsproblemen - emotionele problemen - gezins- en opvoedingsproblemen - geweldloos verzet (NVR)

Agenda

Di
13:30-17:30
Wo
13:30-17:30
Ma
18:00 - 22:00
Katrijn De Cock
bottom of page