top of page

Individuele therapie voor kinderen / jongeren

Kinderen en jongeren hebben in hun ontwikkeling makkelijkere en moeilijkere periodes. De meeste moeilijkheden raken wel opgelost met wat geduld, steun van de ouders, hulp van leerkrachten of vrienden. Maar soms lopen ze vast.

Kinderen en jongeren tonen dit 'vastlopen' op uiteenlopende wijze. Soms zijn ze erg boos en gaan ze veel conflicten aan. Soms voelen ze zich somber of zijn ze angstig. Sommigen tonen hun moeilijkheden via problemen in de zindelijkheid, hun eet- of slaappatroon. Weer anderen hebben lichamelijke klachten of functioneren niet goed op school….

Therapie kan dan hulp bieden voor deze kinderen, jongeren en hun omgeving. Het kan steunen, kwaliteiten versterken, stabiliseren en persoonlijke groei bevorderen.

Individuele therapie voor kinderen / jongeren
bottom of page