top of page
Echtscheidingsbemiddeling

Echtscheidingsbemiddeling

Indien een koppel toch beslist om niet samen verder te gaan, hoeft het niet persé een strijd te worden. Door middel van bemiddeling wordt er gezocht naar een juridisch correcte manier om elk terug zijn eigen weg te kunnen gaan.

Gezinstherapie

Gezinstherapie

Net omdat een gezin bestaat uit meerdere individuen, zorgt dat voor een unieke dynamiek. Omstandigheden kunnen er voor zorgen dat die dynamiek al eens verstoord raakt en de individuen elkaar even minder goed begrijpen of op elkaars irritaties werken.

Nieuw samengestelde gezinnen hebben hier al wat vaker mee te maken omdat ze elk met hun eigen achtergrond moeten proberen om een nieuw geheel te vormen. Voor beiden kan gezinstherapie een hulp bieden waar de therapeut de leden terug met de neuzen in dezelfde richting zetten.

Individuele therapie voor kinderen / jongeren

Individuele therapie voor kinderen / jongeren

Kinderen en jongeren hebben in hun ontwikkeling makkelijkere en moeilijkere periodes. De meeste moeilijkheden raken wel opgelost met wat geduld, steun van de ouders, hulp van leerkrachten of vrienden. Maar soms lopen ze vast.

Kinderen en jongeren tonen dit 'vastlopen' op uiteenlopende wijze. Soms zijn ze erg boos en gaan ze veel conflicten aan. Soms voelen ze zich somber of zijn ze angstig. Sommigen tonen hun moeilijkheden via problemen in de zindelijkheid, hun eet- of slaappatroon. Weer anderen hebben lichamelijke klachten of functioneren niet goed op school….

Therapie kan dan hulp bieden voor deze kinderen, jongeren en hun omgeving. Het kan steunen, kwaliteiten versterken, stabiliseren en persoonlijke groei bevorderen.

Individuele therapie voor volwassenen

Individuele therapie voor volwassenen

Wanneer je tegen uitdagingen aanloopt en het luisterend oor van vrienden is niet meer genoeg, dan kunnen we daar in therapie mee aan de slag. Individuele therapie biedt je dan datgene wat je nodig hebt: een luisterend oor, een paar praktische handvaten, een objectieve blik, een andere visie of een steuntje in de rug is. Jij bepaalt de hulpvraag.

Therapeuten in Tcternat hebben al heel wat verhalen gehoord in de loop der jaren, dus niets is vreemd. We zijn bereid om elk vraagstuk samen met jou te bekijken en hier een verandering in te brengen waarbij jij het gevoel hebt dat je verder mee kan.

Relatietherapie

Relatietherapie

Hoewel het allemaal zo mooi leek in het begin, kan het evenwicht binnen een koppel verstoord raken door slechte communicatie, geldproblemen, overspel, ziekte van een van beiden, verschillende opvoedingsstijlen,...

Relatietherapie gaat op zoek naar een nieuw evenwicht en helpt het koppel om op een andere en betere manier te communiceren zodat de rust terugkeert.

bottom of page