top of page

Kerstin De Vry

0474 49 29 02

Iedere situatie, mens of systeem is onderhevig aan verandering. Dit is een hoopvol gegeven.

Samen met jou wil Kerstin bekijken waar je op dit moment nood aan hebt.

Zij vindt het belangrijk dat je volledig jezelf kan zijn. Vrijuit kunnen praten over je kwetsbaarheden en gevoeligheden staat daarbij centraal. Kerstin gelooft in de veerkracht van mensen en wil je ondersteunen om terug in jezelf te geloven. Niet je probleem staat centraal maar wel je talenten, krachten en mogelijkheden. Zij wil samen op zoek gaan naar het heilzaam effect van nieuwe inzichten en duurzame verbindingen.


Als veertiger herschoolde Kerstin (°1968) zich tot psychiatrisch verpleegkundige. Zij begon op de kinderpsychiatrie in het UZ Jette, vervolgens werkte zij 4 jaar op de psychiatrische afdeling te Asse. Op dit moment is zij ook actief als case manager bij het mobiel crisisteam Pharos te Asse. In de voorbije jaren deed zij dan ook veel ervaring op in de begeleiding van mensen met psychische kwetsbaarheden en koos ze heel bewust voor een bijkomende 2-jarige opleiding tot Counselor in de context- en gezinsbegeleiding.


Kerstin werkt graag met adolescenten. Zij worstelen vaak met identiteits- en relatieproblemen. Gezien hun jonge leeftijd en flexibiliteit in hun denken kan er met deze doelgroep extra resultaat geboekt worden. Zij vindt het zinvol om de relatie met hun ouders daarbij in beschouwing te nemen. Haar opleiding in contextuele- en gezinsbegeleiding is hier een toegevoegde waarde.


Bovendien heeft zij een grote interesse in de begeleiding van burn-out/ bore-out en loopbaan-heroriëntatie. Kerstin werkt vanuit haar eigen ervaringen, zij heeft daar zelf ook een persoonlijk proces in afgelegd.  In de praktijk merkt zij op dat problemen op het werk soms een ingangspoort zijn naar het begrijpen van dieperliggende persoonlijke patronen.


Zij voelt zich ook comfortabel in de begeleiding van mensen met een verslavingsgevoeligheid en geeft daarrond psycho-educatie. Samen probeert zij op zoek te gaan naar onderliggende thema’s als stressgevoeligheid en angstproblematiek. Kerstin moedigt mensen aan om tot gedragsverandering te komen.


Zij merkt dat deze problematieken ook vaak gepaard gaan met slaapproblemen. Verstoorde slaap brengt je uit balans. Zij wil jou hierin op een natuurlijke manier ondersteunen.


Jij bent van harte welkom bij Kerstin.

Kerstin De Vry

counselor in de context- en gezinsbegeleiding
psychiatrisch verpleegkundige

jongeren - volwassenen - gezinnen

angst - burn-out - depressie - identiteitsproblemen - slaapproblemen - verslaving

Agenda

Op afspraak
bottom of page