top of page

Sarah Keyaert

0477 65 69 27

Sarah Keyaert (°1980) studeerde in 2008 af als licentiaat in de Klinische Psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij raakte zodanig gepassioneerd door het werk binnen de bijzondere jeugdzorg dat zij na haar stage in het team aan de slag bleef. Binnen deze job voert zij verschillende functies uit met als doel het maximaliseren van ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Haar functie bestaat uit het in kaart brengen van de noden van kinderen/jongeren en hier adviezen rond te formuleren.  Daarnaast begeleidt zij een aantal gezinnen op langere termijn en geeft zij vormings-reeksen aan ouders over opvoeding. In deze job deed zij ervaring op in het werken met volgende thema’s:  kinderen en jongeren in ontwikkeling, gedeeld ouderschap, pleegzorg,  emotionele en gedragsproblemen, angsten, depressie, hechting, trauma, verslaving, relatieproblemen, parental burnout, agressie, mentale beperking,  KOPP, verwaarlozing, mishandeling.

 

Na een aantal jaren praktijkervaring startte Sarah in 2013 met een vierjarige opleiding aan het Korzybski instituut. Binnen deze training in oplossingsgerichte cognitief systemische therapie probeert de therapeut de cliënt te helpen om een context te creëren waarin deze zelf in staat zal zijn om te veranderen wat men wenst te veranderen en te behouden wat men wenst te behouden.  Intussen behaalde Sarah het attest van “Master practitioner in de oplossingsgerichte therapie”.

 

In het werken met volwassenen, kinderen/jongeren, ouders en koppels  hecht Sarah belang aan ieders unieke kijk op de situatie. Actief luisteren, het verkennen van reeds bestaande hulpbronnen en samen komen tot nieuwe oplossingen vormen hierbij een essentiële basis. Naast gesprekken maakt Sarah graag gebruik van andere (creatieve) technieken wanneer deze aansluiten bij de cliënt en kunnen bijdragen tot het verbeteren of vergemakkelijken van het therapieproces.

 

Sarah is lid van de Belgische Federatie van Psychologen en de Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie, opvoedkunde en coaching.  Zij vindt het belangrijk zich te blijven bijscholen en verdiepen in haar vakgebied teneinde de cliënt steeds beter te kunnen begeleiden in zijn of haar proces.

Sarah Keyaert

relatie- en gezinstherapeute

kinderen - jongeren - volwassenen

communicatieproblemen - eetproblemen - emotionele problemen - gedragsproblemen - geweldloos verzet (NVR) - gezins- en opvoedingsproblemen - hechting - identiteitsproblemen - slaapproblemen - verwerking moeilijke kind- en jeugdtijd

Agenda

Di
18:00 - 22:00
Sarah Keyaert
bottom of page