top of page

Stefanie Pauwels

0487 48 50 72

Stefanie Pauwels (°1985) studeerde in 2008 af als “licentiaat in de klinische psychologie” aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij liep stage in een centrum voor geestelijke gezondheidzorg, waarbij ze verschillende vormen van therapie kon ervaren en met verschillende doelgroepen kon werken. Na haar afstuderen ging ze aan de slag als contextbegeleidster binnen een organisatie voor bijzondere jeugdzorg, waarbij ze gezinsbegeleiding aan huis bood. In de jaren die volgden raakte ze steeds meer overtuigd van het systeemdenken en wilde ze zich bijscholen in de relatie- en gezinstherapie. In 2014 startte ze met de vierjarige therapeutische opleiding bij het Instituut voor Psychotherapeutische Relaties en Reflectie. Tevens ging ze als therapeut in opleiding aan de slag in CGG Waas en Dender te Dendermonde.

 

Door de jaren heen heeft Stefanie ervaring opgebouwd met het werken met gezinnen, met kinderen/jongeren en hun ouders. De laatste jaren heeft ze zich op therapeutisch vlak toegespitst op volwassenen en koppels. Stefanie heeft oog voor de sociale setting waar mensen deel van uit maken en die mensen beïnvloedt: school, werk, gezin, gezin van oorsprong… Ze bekijkt moeilijkheden van mensen vanuit hun onderlinge relaties en communicatie, zowel in het heden als in het verleden. Stefanie hecht, zowel binnen haar opleiding als daarnaast, veel belang aan supervisie en intervisie.

Stefanie Pauwels

relatie- en gezinspsychotherapeute

volwassenen - koppels

echtscheiding - emotionele problemen - hechting - partner- en relatieproblemen

Agenda

Ma
18:00 - 22:00
bottom of page